Qlucore

Qlucore expanderar - precisionsdiagnostik inom cancervården och utvidgad styrelse

Qlucore, världsledande inom utveckling av programvara för bioinformatik, expanderar till området för precisionsmedicin och precisionsdiagnostik.

Qlucore Diagnostics

För att finansiera utvidgningen har Qlucore nyligen slutfört en nyemission på 4 MSEK och samtidigt valt två nya styrelseledamöter.

Qlucore har skapat en ny mjukvaruplattform för diagnostik och precisionsmedicin, vilken bygger på utvecklingen och framgången av Qlucore Omics Explorer som nu används av forskare i mer än 35 länder.

Den första generationen av den nya mjukvaruplattformen stödjer analys och visualisering av så kallade fusionsgener. Dessa är av stor betydelse för diagnos och behandling av olika cancerformer, t ex akut lymfatisk leukemi och icke-småcellig lungcancer. Framtida versioner kommer att inkludera klassificerare som hjälper läkare och patologer att klassificera ett prov med hjälp av genuttryckssignaturer. 

Denna nya mjukvaruplattform kommer parallellt med att Qlucore nyligen firat ett decennium av att hjälpa forskare att visualisera och analysera sina data med Qlucore Omics Explorer programvaran. Qlucores programvara kombinerar kraftfulla statistiska metoder med visualiseringar och beräkningar i realtid och gör det möjligt att interaktivt utforska och analysera stora datamängder. 

I kliniska tillämpningar genereras data i allt högre grad med Next Generation Sequencing (NGS) - teknik. ”Det är en naturlig utveckling att de data som våra forskningskunder har arbetat med med hjälp av Qlucore Omics Explorer i flera år, nu är redo att flyttas till klinisk användning. Bristen på mjukvarulösningar är uppenbar och med vår erfarenhet kommer vi att leverera viktiga lösningar”, säger Carl-Johan Ivarsson, VD Qlucore. 

Utvidgad styrelse 

Samtidigt med utvecklingen inom diagnostik har Qlucore genomfört en nyemission på 4 MSEK och valt in Johan Thiel och Boel Sundvall i styrelsen. De ansluter till redan befintliga styrelseledamöter Pia Gideon, Magnus Fontes, Thoas Fioretos, Carl-Johan Ivarsson och Olle Lundberg. 

Boel Sundvall             Johan Thiel

Boel Sundvall har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har haft ledande befattningar i flera noterade bolag. Hon har bred erfarenhet från flera branscher med bakgrund inom finans, företagsekonomi, investerarrelationer och kommunikation. "Att fortsätta utveckla Qlucore tillsammans är mycket spännande och jag ser fram emot det”, säger Boel om hennes nya roll. 

Johan Thiel är entreprenör med en passion för att skapa nya affärer och skapa värde. De senaste sex åren har han varit VD med fokus på marknadsföring och försäljning, tillverkning och produktutveckling. “Jag är en stark anhängare av en arbetsmodell baserad på samarbete och partnerskap då det skapar framgång för bolaget och har en positiv inverkan på varumärket; framsteg, tillväxt och nöjda kunder med tillgång till produkter som gör skillnad.

Short introduction video

Watch here

Get started now with a free 10 days trial of Qlucore Omics Explorer!

Start here